Sunday, February 12, 2017

மகா மீட் (ஹாம் சந்திப்பு)

ஒவ்வொரு வருடமும் பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமை அன்று நடைபெரும் மகா மீட் ஹாம் சந்திப்பு, இந்த வருடம் 11 பிப். 2017 அன்று ஹோட்டல் மகாப்-பில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழா நிறைவில் எடுக்கப்பட்ட குழு புகைப்படம் (உதவி: கிரிஷ்டி)

No comments: